Teknik

Vad är cobots?

Ordet cobots är en förkortning av de två engelska orden collaborative robots, vilket på svenska betyder samarbetande robotar. Det är helt enkelt en sorts robotar som är designade för att på ett effektivt och säkert sätt kunna samarbeta med människor. Tekniken är relativt ny och har snabbt blivit allt vanligare inom tillverkning och andra industriella verksamheter.

Cobots är framförallt avsedda till att användas i industriella miljöer som extra hjälp och stöd till de människorna som arbetar där. Cobots är vanligtvis mindre än de traditionella industrirobotarna och kan därför enkelt passas in på en befintlig arbetsplats. De är också betydligt mindre och enklare att programmera, vilket gör att de även kan användas i mindre arbetsmiljöer.

Vad cobots används till

En av de största fördelarna med cobots är att de kan utföra repetitiva och tråkiga arbetsuppgifter som människor tidigare behövt göra. Det gör att de mänskliga arbetarna frigörs från den sortens uppgifter och får mer tid att fokusera på mer utmanande saker. Istället för att en människa ska stå och lyfta av något från bandet hela dagen låter man robotarmar göra det istället. Roboten har inget emot att göra repetitiva uppgifter och blir i längden billigare för företaget än att ha en anställd utför uppgiften. Eftersom roboten är exakt programmerad på vad den ska göra ökar den lätt produktiviteten genom att utföra uppgifterna både snabbare och mer exakt än människor ofta kan.

De kan därför användas för en mängd olika uppgifter och har därmed en funktion inom flera arbetsområden. En cobot kan utföra enklare uppgifter som att packa och plocka varor. Den kan även utföra enklare montering av delar på till exempel ett produktionsband. För företag och industrier som hanterar farliga kemikalier och material är det en stor fördel att använda sig av cobot. Då låter man roboten hantera de farliga ämnena och minskar därmed risken för skador och olyckor för personalen.

Säkerhet vid användning av cobots

För att vara så effektiva och säkra som möjligt är cobots utrustade med flera sensorer och kameror som ständigt känner av sin omgivning. Det gör att roboten snabbt upptäcker mänskliga rörelser och kan reagera på dem. På så sätt kan robotarmarna arbeta tillsammans med människor utan att utgöra någon fara. Om någonting skulle hända, som att till exempel någon ramlar framför roboten har den flera säkerhetsfunktioner som stannar robotens rörelse. När faran är över går det enkelt att sätta igång roboten igen så att den fortsätter att arbeta.

Fördelar och nackdelar med cobots

Fördelarna med cobots är många, vilket lett till att allt fler företag väljer att integrera dem i sin produktion.

Fördelar med cobots

Robotarmarna hjälper till att effektivisera produktionen, samtidigt som de minskar arbetsbördan på personalen. De utför också uppgifter som är farliga för människor, så att risken för arbetsskador minskar. På så sätt sparar företaget tid och pengar på att använda sig av robotarmar samtidigt som personalens risker minimeras.

Roboten kan programmeras till att utföra olika uppgifter, vilket gör att ni kan använda den till flera olika arbetsuppgifter. På så vis kan ni använda en robot till flera olika uppgifter och behöver inte byta robot om en specifik arbetsuppgift inte längre behövs.

Nackdelar med cobots

Dock finns det också nackdelar med cobots. Att implementera kollaborativa robotar i produktionen kräver höga initiala kostnader. Även om det över tid lönar sig kräver cobots en stor initial investering, då roboten kostar väldigt mycket i inköp och installering. Det kan tyvärr avskräcka mindre företag från att våga investera i tekniken.

Det krävs också viss programmeringskunskap för att kunna hantera cobots på bästa sätt. Därför är det viktigt att företaget utbildar någon eller några i personalen i robotprogrammering, så att ni kan hantera och utnyttja roboten på det mest effektiva sätt.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

X