BloggHur många dör i Sverige varje år?

Hur många dör i Sverige varje år?

-

Döden är än så länge oundviklig för de flesta, för att inte säga alla. Visserligen har flera ledande statsmän känt sig odödliga och inlett sina testamenten med orden “Om jag dör”, men inte ens de har lyckats undkomma sina öden.

Men hur många dör i Sverige varje år? Statistiken ger besked med obönhörlig pregnans. Under år 2021 rapporterar SCB att drygt 91 000 människor avled. Dödstalet hade då minskat med cirka 6 600 personer jämfört med år 2020. Epidemin med Corona-19 har alltså satt sina spår, kan det tyckas. 

Under de senaste 45 åren har dödstalen i Sverige varit relativt stabila. Under de två senaste åren har dödstalen för män legat något högre än för kvinnor. För att finna en sådan fördelning måste man gå tillbaka till 1997. Det är oklart varför åren 2020 och 2021 utmärker sig, men som lekman kan man förmoda att pandemin spelat en viss roll.

Hur många dör i trafiken varje år i Sverige?

År 2021 omkom 210 personer i trafiken, vilket är en ökning med 6 personer jämfört med tidigare år. Detta enligt Transportstyrelsens statistik. Trenden för antalet omkomna i trafiken är positiv och antalet döda minskar successivt.

Den enskilt högst siffran den senaste tioårsperioden har legat på 324 omkomna personer. När vi betraktar siffrorna får vi beakta att trafikintensiteten ökar år efter år. De åtgärder som görs vad avser ökad trafiksäkerhet från myndigheter och andra organisationer tycks alltså ge önskad effekt.

Hur många dör i cancer i Sverige varje år?

Enligt socialstyrelsens statistik dog drygt 22 500 personer i cancer år 2020. Andelen kvinnor som dog var 10 600. Cancersjukdomar svarar alltså för cirka 27 procent av alla som dör i Sverige. De vanligaste dödsorsakerna vad gäller cancer är bröst- och hudcancer för kvinnor och prostata- och hudcancer för män. Det finns statistik som visar att dödligheten för cancersjukdomar minskar över åren. Läkemedel och terapier ligger naturligtvis bakom denna trend.

Kontroversiella dödsorsaker

  • Hur många dör av droger varje år i Sverige?
  • Hur många dör av cigaretter varje år i Sverige?

Att dö till följd av missbruk av droger, alkohol eller cigaretter, ger upphov till många diskussioner i samhället. Kanske kan de ibland upplevas som fördomsfulla. Dödsfall som är relaterade till missbruk av narkotika ligger ganska stadigt strax över 500 personer per år, där män dominerar med cirka 70 procent av fallen.

Alkohol- och drogmissbruk har även koppling till dödsfall i trafiken. Knappt 60 dödsolyckor i trafiken var relaterade till droger, vilket innebär att närmare 30 procent av antalet döda i trafiken har koppling till missbruk. 

Senaste nytt

Whiskey sour – en klassiker

Vill man veta något om whiskey sour är det smartast att söka på engelska. Jack Daniel's old no 7...

Webbkryss – Alla rätt svar – Forum

Nedan finner du de rätta svaren. "Hjälte med skepp" Hjälte med skepp - Rätt svar: Theseus "Skrev om utsugare" Skrev om utsugare -...

Populära sökningar på Google från Sverige

alina lopez hur lång kommer jag bli medvind trollhättan jonatan unge flickvän roborock s7 maxv täby centrum öppettider ...

Hur mycket koffein i Redbull?

Försäljningen av energidryck har ökat lavinartat de senaste åren och nått en helt ny kundkrets. Tidigare var målgruppen ungdomar...

Hur fungerar ett kärnkraftverk?

Att producera el i kärnkraftverk har blivit en alltmer kontroversiell fråga. Säkerhetsregler gör att investeringar i nya kraftverk kan...

Hur mycket kalorier ska man äta per dag?

Vi alla har känt den någon gång, eftermiddagströttheten som kommer. Man kanske varit i skolan eller på jobbet hela...

Måste läsning

Whiskey sour – en klassiker

Vill man veta något om whiskey sour är det...

Webbkryss – Alla rätt svar – Forum

Nedan finner du de rätta svaren. "Hjälte med skepp" Hjälte med...

Relaterat
till dig