Säker vätskeförvaring för bilen

Elden må vara en källa till värme och är även nyttigt på många andra sätt. Men elden kan också skapa mycket olycka om det plötsligt skulle börja brinna. Särskilt om det finns brandfarliga ämnen i närheten som riskerar att det blir en än mer förödande olycka.

140-förvara-sprayburkar-bilEftersom det finns ganska många olika ämnen i form av exempelvis vätskor och gaser som inte tål värme särskilt bra är det vettigt att vidta åtgärder ifall det någon gång skulle börja brinna. Och när det gäller just sådana vätskor och gaser finns det väldigt ofta i de tillbehör vi har till våra bilar.

För förvaring av brandfarliga vätskor, kemikalier, sprayburkar med mera rekommenderas:

Detta är särskilda typer av skåp som helt enkelt är tillverkade för just förvaring av brandfarliga vätskor och liknande som finns i butiker, verkstäder och vid bensinstationer. I skåpen syns trots allt varorna tydligt men är ändå i säkert förvar.

Skulle ni tråkigt nog en dag drabbas av en brand kommer dessa skåp att skilja de brandfarliga vätskorna och aerosolerna från eldens klor. På så sätt kommer elden inte kunna bli helt okontrollerbar och innebära ännu fler risker än det redan gör vid en brand. När dessa vätskor inte kommer i kontakt med elden kommer en investering av sådana skåp också göra att kunder och personal kan evakueras på ett tryggare sätt samtidigt som det också går att släcka elden enklare och skadorna i lokalen blir inte lika omfattande.

Om det brinner

Skulle det dessvärre börja brinna är det lätt att drabbas av panik och det vanliga vettet och tänket man har verkar vara bortblåst. Men försök att andas och ta det lugnt så att du kan komma ihåg vad som ska göras. För även om man har ett ordentligt och bra brandskydd innebär det inte att man är garanterad att det aldrig börjar brinna. Och då är tiden oerhört viktig för hur det hela ska utvecklas.

Börja med att försöka rädda de personer som eventuellt är i livsfara. Dock innebär det inte att du ska riskera ditt eget liv. Försök komma ut ur den brinnande byggnaden så fort som möjligt och försök ha i minnet att giftig rök stiger uppåt. Med andra ord ska du helst krypa på golvet där du kan andas lite lättare och även se bättre. Se också till att du försöker varna alla de andra som eventuellt kan komma i vägen för branden så att de inte kommer till skada. Därefter gäller det så klart att larma räddningstjänsten via akutnummer 112. Är branden så pass liten att du själv kan släcka den kan du utnyttja en brandsläckare.

Säkerhet är alltid nummer ett och därför är det också så viktigt att försöka vidta så många åtgärder som möjligt för att minimera risken att det ska börja brinna. Och om nu olyckan skulle vara framme och det börjar brinna ska du kunna rädda dig själv och eventuellt kunna förhindra att branden sprider sig ytterligare.